Přehled akcí

Po domluvě se základní školou jsou středeční dopoledne v knihovně vyhrazena  pro návštěvy žáků prvního stupně . Začali jsme ve středu 18.2.2009. V knihovně se vystřídaly dvě skupiny žáků z druhé až páté třídy s paní učitelkou Košíčkovou. Nejprve jsme si  řekli ,co nás nového čeká a na co se děti mohou těšit, a pak si zasoutěžili. Měli prokázat svou znalost pohádek a knížek, ve kterých vystupují zvířátka, druhá a třetí třída si k tomu ještě přidala několik  písniček. Tentokrát nebyl žádný vítěz, protože to bylo poprvé - taková malá zkouška Příště už budeme soutěžit naostro , pro vítěze bude připravena i nějaká drobná  cena.              

    Ve středu 4.3. se poprvé do knihovny podívaly děti z mateřské školy. Některé z nich už odpoledne přišly s rodiči a vybraly si své první knížky půjčené v knihovně. Ve spolupráci s rodinou se nám tak snad podaří podchytit budoucí pilné čtenáře. Po nich přišla na exkurzi druhá a třetí třída ze ZŠ. Samozřejmě že pro ně opět byla připravená malá soutěž, o kterou se školáci už sami hlásili.  

 

      Další akce se konaly ve středu 11.3., do knihovny přišli poprvé prvňáčci s paní učitelkou Vlčkovou. Nejprve se seznámili s provozem knihovny, s nabídkou fondu pro jejich věkovou kategorii / se značením knih, rozdělením do tří kategorií podle barevného označení na hřbetu/ a i pro ně byla připravena malá soutěž. Dostali kartičky, na kterých byla vytištěna některá písmena abecedy a měli z nich poskládat různá slova. Díky této návštěvě  získala knihovna dalších šest čtenářů / což je z jedenácti prvňáčků více než polovina/ a určitě se časem přidají i ostatní./viz foto v fotogalerii/.  

     Po prvňáčcích přišly další dvě třídy - čtvrtá a pátá, na pravidelnou návštěvu knihovny /1x měsíčně/. Děti si zasoutěží, povíme si, co je v knihovně nového a mají možnost vrátit knihy a půjčit si nové.  S druhou, třetí, čtvrtou i pátou třídou do knihovny chodí paní učitelka Košíčková, která má velkou zásluhu na tom, že i v dnešní době děti z těchto tříd rády čtou.                       

      Návštěva knihovny dne  8.4.09 byla v předvelikonočním duchu. Druhá, třetí, čtvrtá a pátá třída vypomohla s výzdobou knihovny (viz. fotogalerie) a popovídali jsme si o velikonočních zvyklostech u nás i ve světě     

      Květnová schůzka v knihovně prověřila literární a filmové  znalosti žáků všech čtyř tříd. Ke každému písmenu abecedy měli přiřadit název díla a jméno literární postavy začínající tímto písmenem. Všichni to zvládli výborně a překvapili  množstvím obsazených písmen.  

     23. a 25. června jsme se společně s druhou, třetí, čtvrtou a pátou třídou rozloučili se školním rokem a někteří čtenáři na dva měsíce i s knihovnou. Zahráli jsme si na spisovatele a ilustrátory. Každý si měl představit, že napsal knihu a má si navrhnout její obálku. Vzhledem k časovému limitu půl hodiny museli pracovat rychle , přesto  někteří stihli vytvořit velice zajímavá dílka(viz. fotogalerie 2,3) 

ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010

    Po domluvě u učitelkami  J. Vlčkovou a L. Slatinskou budou návštěvy knihovny pokračovat tak, jak bylo zvykem v loňském školním roce, tj. jednou měsíčně ve středu dopoledne.

30.9. do knihovny poprvé po prázdninách přišla  druhá a třetí  třída. Pro třeťáky už to nebylo nic nového, ale druháci byli v knihovně teprve podruhé( v 1. třídě jednou). Tak jsme si hned vyzkoušeli, jak tyto dvě třídy budou spolu soutěžit. Dostali pár otázek a všichni se snažili, aby zrovna jejich třída byla ta lepší .

Čtvrtá a pátá třída byla v knihovně 7.11. Zasoutěžili si, vrátili přečtené knihy a  půjčili si nové. Odpoledne ještě někteří přišli do knihovny pomoci s novou výzdobou.

    V druhém pololetí  opět každý měsíc 2. - 5. třída navštívila knihovnu. Kromě různých soutěží a kvízů děti také malovaly. Poslední předprázdninovou návštěvu jsme věnovali výtvarnému ztvárnění oblíbených pohádkových postaviček. Obrázky dětí jsou vystaveny na nástěnce v knihovně.

     Poslední akcí tohoto školního roku bylo pasování prvňáčků na čtenáře (viz novinky a fotogalerie).

Školní rok 2011 -2012     

 I v novém školním roce pokračuje spolupráce se ZŠ i MŠ Mikulovice. Školáci pravidelně jednou za měsíc navštíví knihovnu, vymění si vypůjčené knihy a je pro ně připraven vždy doplňkový krátký program - buď v podobě testu nebo nějaké literární soutěže.

 

Školní rok 2012 - 2013

V tomto školním roce jsou "knihovní dny" ve čtvrtek, přibyli noví druháci, čeká nás tedy opět pasování na čtenáře, které bude letos společné pro druhou i třetí třídu (viz novinky a fotogalerie).


Kontakt

Martina Štěpničková


Půjčovní doba - středa 13.00 - 17.00 hod.
 
     O letních prázdninách 13.00 - 16.00  hodin.