Novinky

Pasování na čtenáře

07.10.2015 09:38
V letošním roce byli pasováni žáci ze dvou tříd - druhé a třetí. Foto viz. fotogalerie. 

—————

Nový soubor knih.

13.03.2013 13:44
Výběr z nových titulů: Kamov, F.  Jen počkej Věřte, nevěřte Cole.S. - Úžasňákovi Friedrich, J. Čtyři a půl kamaráda 11. část Dinosauři Duve, G. - Lovíme štiky Larkin, P. Pes a péče o něj Du Maurier, D. Má sestřenka Ráchel  

—————

Pasování na člena čtenářského řádu.

09.03.2013 09:14
Ve čtvrtek dne 7.3. jsme se s žáky druhé a třetí třídy sešli v obřadní místnosti obecního úřadu, kde byli pasováni na čtenáře. Dostali pohádkovou knihu a pamětní list.( Více ve fotogalerii). Děkuji všem, kteří mi tuto malou slavnost pomohli připravit.

—————

Březen - měsíc čtenářů.

17.02.2011 11:39
 Většina z nás má ještě měsíc březen spojen se sloganem "Březen - měsíc knihy".  V tomto duchu pokračuje i tato akce a obě mají jeden společný cíl - zviditelnit činnost knihoven, připomenout nejen  jejich návštěvníkům, že kniha, přes působení všech moderních médií zůstává tím, co...

—————

Nové knihy z výměnného fondu

17.02.2011 10:54
Opět je pro vás připraven nový soubor knih , přijďte si vybrat.     Beletrie: Beverley,J. Tajemství noci, Březinová,I.Nahoře bez...a dole taky, Burke,J.L . Pegasův pád,Carlyle,L. Jeden malý hřích, Cartland,B. Láska na vlnách, Svatba z donucení, Crichton,M. Kořist, Dempf,P....

—————

Pasování prvňáčků na čtenáře.

28.06.2010 17:31
         Dne 28.6.2010 navštívila knihovnu první třída s paní učitelkou Milenou Košíčkovou. Děti už se naučily číst a od září budou pravidelnými návštěvníky knihovny, byly tedy v obřadní síni pasovány na čtenáře. Obecní úřad věnoval knížku, dostaly pamětní list a...

—————

Čteme dětem

29.07.2009 15:07
S koncem školního roku byla ukončena i akce pro mateřskou školu a první třídu ZŠ "Čteme dětem každý den alespoň dvacet minut".Do soutěže se přihlásilo dvanáct dětí, bohužel, ne všechny se do soutěže zapojily.Zřejmě se ještě dostatečně nevžila spolupráce rodičů s knihovnou. Byla to první akce,...

—————

Výstavka

12.03.2009 11:57
Do konce měsíce května je v knihovně výstavka knih Karla Poláčka  /nar. 22.3.1892/ a Oty Pavla /zemř.31.3.1973/.

—————

Kniha mého srdce

26.02.2009 12:25
Naše knihovna se připojila k další celostátní akci, která má za úkol zpopularizovat literaturu. Jedná se o akci pod záštitou několika složek - bude se na ní podílet Česká televize, Český rozhlas, Svaz českých knihkupců a nakladatelů a knihovny ČR.Jde o celostátní hlasování o nejoblíbenější knihu...

—————

čtení

03.02.2009 15:26
Začínáme s akcí "Čteme dětem každý den alespoň dvacet minut".

—————


Kontakt

Martina Štěpničková


Půjčovní doba - středa 13.00 - 17.00 hod.
 
     O letních prázdninách 14.00 - 16.00  hodin.