Pasování prvňáčků na čtenáře.

28.06.2010 17:31

         Dne 28.6.2010 navštívila knihovnu první třída s paní učitelkou Milenou Košíčkovou. Děti už se naučily číst a od září budou pravidelnými návštěvníky knihovny, byly tedy v obřadní síni pasovány na čtenáře. Obecní úřad věnoval knížku, dostaly pamětní list a přihlášku do knihovny. Pasování provedl rytíř Petr. Po ukončení pasování  šly děti  do knihovny, kde se seznámily s pravidly půjčování, prohlédly si knihy.

          Doufám, že to pro ně byl zážitek, díky kterému budou do knihovny rády chodit a půjčovat si knížky.

—————

Zpět


Kontakt

Martina Štěpničková


Půjčovní doba - středa 13.00 - 17.00 hod.
 
     O letních prázdninách 13.00 - 16.00  hodin.